Ubanjelwe imoto ohluleke ukukhokhela umqwayizi

Owesilisa waseRusape eZimbabwe angase alahlekelwe yimoto yakhe njengoba ithathwe umqwayizi.