Uthi akazisoli umfundisi owaphrofetha ukuthi uMugabe uzoshona

Uthi akazisoli nakancane umfundisi owaphrofetha ukuthi uMengameli waseZimbabwe, uRobert Mugabe, ‘uzokhahlela ibhakede’ kulo nyaka, uthi wayedlulisa umyalezo ovela kuNkulunkulu.