Osomabhizinisi abamnyama bathathelwa phansi – Mabheleni Ntuli

Lo somabhizinisi usho lokhu ephendula iphephandaba iSunday Times elibhale ukuthi wakhokhelwa izigidi zamarandi ngenkonzo yesikhumbuzo kaNelson Mandela.