Sekuzoba amahhala ukusebenzisa uFacebook ngoVodacom

Azohleka wodwa amakhasimende akwaVodacom njengoba nawo esezokwazi ukuzitika ngoFacebook ngisho enganawo ama-data.