U-MTN uphika eyokugwazela eNigeria

U-MTN uyaziphika izinsolo zokugwazela isikhulu ehhovisi likaMengameli ukuze uncishiselwe inhlawulo.