Zishubile izingxoxo zenyunyana emele abashayeli bamabhasi nabaqashi

Izingxoxo zokuqeda isiteleka sikazwelonke sabashayeli bamabhasi azihambi kahle njengoba zivalwe ngoLwesine kungabonwa ngasolinye phakathi kwezinyunyana nabaqashi.

Siyaqhubeka isiteleka sabamabhasi ngemuva kokungaphumeleli kwezingxoxo noNgqongqoshe
Izinyunyana zizobamba izingxoxo nomqashi ngenhloso yokuqeda isiteleka embonini yamabhasi
'Isikweletu sika-R1bn sokudla sakwaPnP sitshengisa ukushuba kwesimo somnotho'
#BusStrike: Ziphinde zafinyelela kwangqingetshe izingxoxo
'Ukwenyka kwe-VAT kuzobahlomulisa abantu bakuleli esikhathini esizayo'
Uzokwenyuka ngo-72 cents uphethiloli ngenyanga ezayo
ITourism KZN nohlelo lokuqwashisa abasebenza kwezokuvakasha
'Uzomba eqolo uphethiloli ngo-Ephreli' - AA
Uthi usagxile ebhizinisi umdlali wakuleli ongasabonakali enkundleni