Uyashiya kwi-RGB umsakazi

Umethuli wezinhlelo emsakazweni nakumabonakude uMajota Khambule owaziwa kakhulu ngelikaPhat Joe useyalushiya uhlelo lakumabonakude iReal Gobhoza (RGB).