Okulindelwe yintsha ngesabelo sezimali

Kuningi okumele kwenziwe ukuxhasa imfundo ephakeme kanye nokulwa nokwentuleka kwemisebenzi eNingizimu Afrika.