Lichashwa ngezinhlamba isoka lamanyala

Sekuqubuke amanyundunyundu ngomlisa onguBen10 esike sabika ngaye phambili. Ngaleyo nkathi kwakuthiwa uqhathe abangani abangosaziwayo okungoWinnie Ntshaba noPalesa Modisakwane.