Uxoshiwe umbhishobhi owangcwaba umkakhe emagcekeni esonto

Uxoshiwe umfundisi webandla lama-Anglican kulandela isenzo sakhe sokungcwaba umkakhe emagcekeni ebandla.