Kumisiwe ukufunda nokufundisa esikoleni kuwa uphahla

Kumisiwe ukufunda nokufundisa ngoMsombuluko esikoleni iHlalelani Primary eWaterval ngaphandle kwase-Elim eLimpopo.