Ubanjiwe owayesulela abantu ngesandulela-ngculazi ngamabomu

Ugcine ebanjwe eThailand owesilisa osolwa ngokusulela izinkulungwane zabantu ngesifo sesandulela ngculazi.