Utalajwe waze washona obechama eduzane nesonto

Amadoda amane atalabhe aze ayibulala indoda echame esidlangalaleni ngasesontweni eSouthern Germany.