Umama nendodana bathi bayathandana

Umama nendodana balwisana nokuguqula umthetho ukuze bezokwazi ukuthandana kahle bengaphazanyiswa.