Imiphumela yeLotto, 6 Januwari 2018

Imiphumela ye-Lotto 27 Disemba 2017
Imiphumela yeLotto - 23 Disemba 2017
Imiphumela yePowerBall nePowerBall Plus - Disemba 22
Imiphumela yeLotto - 20 Disemba 2017
Imiphumela yePowerball nePowerballPlus - 19 Disemba 2017
Imiphumela ye-Lotto ne-Lotto Plus - 15 Febhruwari 2017
Imiphumela yeLotto yangoLwesibili
Imiphumela yeLotto yangoLwesithathu
Imiphumela yeLotto yangoMgqibelo