Owesilisa 'ubulale' unina ngaphambi kokokhela umuzi wakubo ngomlilo

Indoda yaseMudzi okusolwa ukuthi iipahazamisekile ngokomqondo isolwa ngokubulala unina ngokumshaya ngensimbi ngaphambi kokushisa umuzi wakubo.