Inkantolo inqume ukuthi ilulwe inkontileka yaSassa no-CPS

Ngu: Jeanette Chabalala, News24 2017-03-17 12:29

Johannesburg – INkantolo yoMthethosisekelo isisikhiphile isinqumo ebesibhekwe ngabomvu mayelana nenzukazikeyi yokudaba lwenkontileka ephakathi kwesikhungo esibhekelele izibonelelo zikahulumeni uSassa kanye nenkampani enikwe umsebenzi woholela ngemali yesibonelelo i-CPS.

NgoLwesihlanu, inkantolo inqume ukuthi inkontileka "engekho emthethweni" phakathi kweCPS kanye noSassa, ilulwe isikhathi esiyizinyanga ezingu-12.

OLUNYE UDABA:Inkantolo izokhipha isinqumo ngodaba lakwa-Sassa

NgoLwesithathu, le nkantolo yalalela isicelo esasifakwe yinhlangano iBlack Sash, nalapho yayifuna le nkantolo inqume ukuthi izoqapha (iNkantolo yoMthethosisekelo) ngokwezomthetho noma ngabe iyiphi inkontileka entsha yokukhokhwa kwemali yesibonelelo kanye nokuqaliswa kwayo.

Inhloko yamajaji, uJaji Mogoeng Mogoeng, wabonakala enganeme neze kanti wabuza ukuthi iSassa kanye noNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi uBathabile Dlamini kufike kanjani ekutheni bazenze abantu ababukeka njengabangawazi umsebenzi kulolu daba lwemali yesibonelelo.

Zibonele umlando walolu daba kanye nobekulokhu kuqhubeka muva nje:News 24
«Emuva