UFacebook usufuna ubhale ngomqondo wakho, hhayi izandla

Ngu: Kyle Venktess 2017-04-20 12:32

Johannesburg – Isikhondlakhondla senkampani yenkundla yezokuxhuma, uFacebook, uphezu kohlelo oluzovumela abantu ukuthi babhale imibhalo besebenzisa umqondo wabo, hhayi izandla.

Lesi simemezelo senziwe engqungqutheleni yaminyaka yonke yeFacebook F8, eCalifornia, eMelika, nokuyingqungquthela egxile kochwepheshe abasungula izinto ezintsha kanye nabantu abaqala amabhizinisi abakha imikhiqizo baphinde baphinde benze imisebenzi ephathelene nezinkundla zokuxhumana.

URegina Dugan, ophethe isikhungo seFacebook sokwenza ucwaningo, uthi inhloso ukwakha uhlelo oluzosebenzisa inkulumo eyenziwa buthule noluzokwazi ukuthi lubhale amagama angu-100 ngomzuzu nokungamagama azobe esuka ngqo emcabangweni noma engqondweni.

OLUNYE UDABA: Siboshiwe isigebengu ebesichoma ngemali eyebiwe ku-Facebook

“Lokho kushesha ngokuphindeke kahlanu kunendlela ongabhala ngayo kwi-smartphone namhlanje. Lokhu akukho ngokushintsha noma yimuphi umcabango wakho, Icabange kanje: uthatha izithombe eziningi bese ukhetha ukwabelana ngezinye zazo kuphela. Ngokufanayo, unemicabango eminingi bese ukhetha ukwabelana ngeminye yayo kuphela,” uFacebook ubhale kanjalo embhalweni obufakwe kwi-website.

Lo mbhalo uthi lokhu kuzokwenzeka ngokuthi ufake okuthile okugqokwayo (sensors) nokuzokwazi ukuhosha le micabango yakho.

Ngaphezu kwalokho, isikhungo sale nkampani siphezu kohlelo oluzokwenza ukuthi abantu bakwazi ukuzwa besebenzisa isikhumba sabo, futhi iphezu kwezinhlelo zokwakha ubuxhakaxhaka okuzodlulisa inkulumo ngokusebenzisa isikhumba.

Finance24
«Emuva