Ubukhazikhazi bengqephu emjahweni iDundee July

2017-07-17 12:34

Durban -  Abasiki bengqephu benze ezibukwayo emjwahweni wamahhashi iDundee July ngale mpelasonto.

I-KZN Fashion Council bekuyiyona ekhiphe ingqikithi (theme) yakulo nyaka ethi "Afro-Athleisure" kanti ibithatha abasiki bengqephu abambalwa abasafufusa ngenhloso yokubeseka nokubalekelela emsebenzini wabo.

Baningi basiki bengqephu abebekhangisa ngezingubo zabo, kodwa babili abaphumelele babashaya bonke emakhanda.

UJabulile Tshabalala obuya e-Utrecht uyena ophume phambili kwi-Best Dressed Male kanye ne-Best Ensemble kanti uZandile Masondo yena uthathe indondo yeBest Female.

UMkhandlu owengamele abasiki bengqephu uthi njengoba lo mcimbi ukhula minyaka yonke, kanjalo nenani labasiki bengqephu liyakhulu futhi nomsebenzi wabo uyadlondlobala.