UMBONO: 'Okuhle kodwa kuNxamalala noGordhan'

2017-04-12 14:01

Durban - UMengameli Jacob Zuma uzalwa ngosuku olulodwa nalowo obenguNgqongqoshe wezeziMali uPravin Gorhan, yena ohlanganisa iminyaka engu-58 ubudala.

UZuma uhlanganisa iminyaka engu-75 abona inhlamvu yelanga.

UNgqongqoshe wamaPhoyisa uFikile Mbalula ubhale enkundleni yezokuxhumana uTwitter efisela uMengameli wezwe izilokotho ezinhle.

NoNgqongqoshe wezokuXhumana ufisele naye akavumanga ukusala ngaphandle.

Nayi imilayezo ethunyelwe kuMengameli kanye noGordhan:

Collin Sandile Kansas Khathi Sengathi usuku lwakhe uMengameli lokuzalwa belungaba ngolubusisekile sibonge nakwabamaqembu aphikisayo ngokuthatha izikhathi sabo "bamashe" (nokuyinto ke engathi shu) kodwa ngibonga ukuthi bakhumbulile nje ukuthi uMsholozi uyazalwa namuhla sikubeke eceleni ke nje okwezinhloso zabo!

Nhlax Nony Jali Happy birthday Ndoda yaseNingizimu Afrika ungutata kuthi uyigcine njalo indawo yakho siyabonga kuba notata onjengawe angath uThixo angakubeka ubone uba iningizimu uyisangakuphi siyabonga khula Ndodana kaMandela.

Cyril Mzwakhe Ukhule baba Zuma iNkosi ibenawe ikusikelele uphile eminye imnyaka emningi sithi thokozela usuku lwakho lokuzalwa kuwusuku olwaba isibusiso lolu kumphakathi waseNingizumu Afrika kuzalwa umongameli osithandayo isizwe sakubo esimnyama waze wayochitha imnyaka esejele sithi khula Nxamalala umenjalo

Sihle Gumbi Ngimfisela usuku oluhle lokuzalwa umengameli uMvelinqangi amandisele nezinsuku zokuphila akhule aze abe nothotho lwezisini.

A HBD to the Robben Island prisoner, a freedom fighter, a liberators of our people, the President of the Republic of South Africa. pic.twitter.com/OTXBomR3P2

— RSA Min of Police (@MbalulaFikile) April 12, 2017 p>

News24
«Emuva