Abosizo lokuqala bancome umndeni ngokuhlenga ingane

Abosizo lokuqala bancome umndeni waseMghungundlovu ngokusindisa ingane yawo oneminyaka emibili ubudala etholakale intanta emanzini.