Inkantolo isikuvalile ukusetshenziswa kweDoom ukwelapha abazalwane

Ngu: Chester Makana, News24 Correspondent 2017-03-20 19:30

Polokwane – Inkantolo eNkulu yaseLimpopo isikhiphe umyalelo wokuba kuvalwe ukusetshenziswa komuthi obulala izinambuzane, iDoom, uma kwelashwa abazalwane.

NgoMsombuluko, uJaji  George Phatudi unqume ukuthi umfundisi owasusa omkhulu umsindo kuleli ngokufutha abazalwane bebandla lakhe ngeDoom, uLethebo Rabalago, kuzomele awuyeke lo mkhuba wakhe.

UMnyango wezeMpilo eGauteng wafaka isicelo sokuthi kuvinjelwe ukufuthwa kweDoom ezintweni eziphathelene nezenkolo ngemuva kokuthi uRabalago, osedume “ngelikamfundisi weDoom”, asebenzisa lo muthi wokubulala izinambuzane ukwelapha abazalwane.

OLUNYE UDABA: Ubuyela enkantolo ‘umfundisi weDoom’

Lo Mnyango kanye noRabalago, ongumholi webandla iMount Zion Church, bebelokhu benokungaboni ngasolinye mayelana nezindlela zakhe ezingajwayelekile “zokwelapha”.

Ummeli woMnyango, u-Advocate Humphrey Masilo, utshele inkantolo ukuthi uhulumeni unomsebenzi wokuthi uvikele izakhamuzi ezinganake lutho ezintweni ezingazilimaza.

Akasiyena usosayensi noma ungoti wamakhemikhali

Kodwa-ke ummeli kaRabalago, u-Advocate Edmond Lubisi, uthe akekho umzalwane wakuleli bandla owake washona ngoba ehogele iDoom.

UMasilo uthi kungenzeka ukuthi abazalwane abafuthwa ngeDoom abazange bazivolontiyele ukuthi bafuthwe ngayo. “Uma ngabe esebenzisa iDoom endlini yakhe kuyena, ayikho inkinga.”

Kodwa-ke uMasilo kanye noMnyango bahlulekile ukuletha isitatimende sikachwepheshe mayelana nobungozi obungadalwa ukuhogela iDoom, kanti ngakolunye uhlangothi uLubisi uthi ukufuthwa ngeDoom kwakwenziwa kubazalwane ababezivolontiyele bona.

“Uma uhulumeni efuna ukugxambukela kanye nokulawula indlela amasonto okumele asebenze ngayo, lokho kumele kwenzeke kulandelwa umthetho,” kusho uLubisi.

IJaji uPhatudi ugxeke kakhulu lo mfundisi, wathi akasiyena usosayensi noma ungoti wamakhemikhali. 

News 24
«Emuva