Ithuba elihle kwabashaya ingoma abafuna uxhaso lwezimali

Ngu: Nonkululeko Nhlapo 2017-04-21 19:34

Durban - Inkampani i-The Playhouse Company imema amaqembu kanye nabantu bakwaZulu-Natal abazobamba iqhaza emcimbini wakulo nyaka we-National Arts Festival eGrahamstown.

Inqubo yokufaka isicelo soxhaso ivuleleke kuwo wonke umuntu osebhalisile futhi wathola imvume yokuthi uzoba yingxenye yalo mcimbi.

Lokhu kuvuleleke kulo lonke uhlobo lobuciko, kungaba ukudansa, umculo, ukulingisa i-drama, amahlaya noma ubuciko bokudlala ezaseshashalazini.

Uma ufuna ukufaka isicelo, qinisekisa ukuthi ulandela le migomo:

-          Veza ubufakazi bokuthi uzoba yingxenye ye-National Arts Festival

-          Veza imininingwane ephelele ngobuciko ozobe ubenza

-          Uhlu lwabantu ozobe usebenzisana nabo

-          Imininingwane yenkampani osebenza ngaphansi kwayo, umlando wayo kanye nolwazi lwayo lomsebenzi.

-          Incwadi evela kulabo abafakazela umsebenzi wakho

OLUNYE UDABA:Ucela uxhaso owaKwaMaphumulo onamawele amane

Kubalulekile ukuthi uthumele ubufakazi beminye imisebenzi owake wayenza ehambisana nalokhu ukuze uzibeke ethubeni elihle.

Izicelo zithunyelwa kuMlu Zondi nge-email ethi outsidehire@playhousecompany.com. Noma uzithumele emahhovisi kuleli kheli elithi, The Playhouse Company, Head Office, 29 Acutt Street, Durban, 4001.

Usuku lokugcina lokufaka izicelo ngumhlala 5 kuMeyi 2017 kanti inhlololwazi izokwenziwa ngomhlaka 2 Juni 2017.

Ngosizo mayelana nolunye ulwazi ungaxhumana noLatoya Goldstone, Marketing & Communications Co-ordinator.

Telephone: (031) 369 9460, noma umubhalele ku-CommsCord@playhousecompany.com

News24
«Emuva