Kusolwa utshwala koshe wangqongqa nomjondolo

Ngu: Mthobisi Sithole, ILANGA 2017-07-17 18:01

Durban - Wethuke woma umphakathi wasePhumlani, eHluhluwe, enyakatho-mpumalanga yeKwaZulu-Natal ngenxa yokusha kwesakhamuzi sakhona ngempelasonto, saba ngumlotha.

Kuthiwa uLungani Thwala, 40, ushe wangqongqa emjondolo wakhe kanti kwehlukene imibono ngokusha kwakhe njengoba abanye bethi ikhandlela lokhele umbhede kanti abanye bathi mhlawumbe yintambo kagesi.

Nokho umndeni wakwaThwala uzichithile lezi zinsolo.

OLUNYE UDABA:Ushe wangqongqa nomuzi wakubo umfana, 3

Umphakathi ukhala ngokuthi ukungabikhona kwamanzi endaweni kunomthelela njengoba uthi ubungakwazi ukwenza imizamo yokucisha umlilo. Uthi besekunzima ukunqoba ikloba lomlilo ngoba bekunelangabi elikhulu.

Elinye ilunga lomphakathi elizibonele isigameko, lithi cishe kwabhubha abantu abaningi njengoba imijondolo yakhelene. Lithi kunenkinga enkulu yesomiso emphakathini kanti kuze kwasiza ukuba abantu basebenzise amanzi ezindlini zabo.

"Ibuhlungu le nto eyenzekile laphaya. Okusidida kakhulu wukuthi lo muntu ubengasazami nokumemeza noma ngabe kuthiwa ubesephuze lokhu okuxakayo ngoba phela akhona wona amahlebezi okuthi ubekhothakhothile. Abantu babone umlilo usuvutha ubuhanguhangu nentuthu isivimbanise yonke indawo," kusho umthombo.

UThami Thwala oyilunga lomndeni, uyaphika ukuthi umfowabo ulalile wazumeka, washa ngephutha. Uthi bakholwa wukuthi ubulewe kwase kuthelwa uphethiloli.

"Akekho umuntu ongeke azwakale ngisho ememeza ecela usizo ngoba phela imijondolo yakhelene. Ngisho nabancikene nowakhe kabezwanga lutho.

"Lo muntu ubulewe kwase kokhelwa umlilo osheshayo, okungenzeka ukuba uklinyiwe. Kakusiwona umlilo wemvelo lona. Sifike sesiqoqa amathambo nomlotha," kusho uThwala.

Utshele ILANGA ukuthi sebethembele emaphoyiseni ukuba aphenyisise. Ebuzwa ukuthi kukhona yini ingxabano ebikhona phakathi komfowabo nezakhamuzi emphakathini, uthi kukhona abakuvezile lokho kukhuluma nakuba engavezwanga amagama abantu ahilizisana nabo.

Ikhansela lendawo kuwadi 5, uFikezweni Nkwanyana, lithi ngokuthola kwabo kuke kwaba nokuphazamisana phakathi kukaThwala (umufi) nelinye ilunga lakwaMdletshe komunye umuzi obekugaywe kuwona wase eduba ehamba eyozilalela.

Uthi nakuba bengayazi imbangela yomsuka womlilo kodwa kuningi ukukhuluma. Uthi izicishamlilo zifike emuva kwendaba, umonakalo usumkhulu.

Okhulumela amaphoyisa aKwaZulu-Natal, uColonel Thembeka Mbhele, izolo ngeSonto uthe ezobuxhakaxhaka zabo kazisebenzi, akakwazi ukubheka imininingwane kodwa elinye iphoyisa elingagunyaziwe ukukhuluma nabezindaba eHluhluwe, lithi senzekile lesi sigameko.

News 24
«Emuva