Uyazisola ngokulobola ingoduso yomuntu

Ngu: Nomfundo Ngwane noSkhosiphi Mthembu, ILANGA 2017-07-17 14:01

Johannesburg - Uyazisola ngokulobola ingoduso yomuntu usomabhiizinisi waseVryheid enyakatho yeKwaZulu-Natal njengoba igcine isimxakile.

UMnu Nkululeko Mbatha (ongusomabhizinisi) ujole noNkz Nomusa Jwara waseMbumbulu, eningizimu yeTheku wagcina emlobolile yize eselotsholwe kwenye indawo kanti zizobuya ngaye.

Nyakenye ILANGA labika kabanzi ngalolu daba ngesikhathi uMnu Mazwi Ntshangase waseMnambithi, maphakathi neKwaZulu-Natal, ekhala ngokuthi uMbatha umthathele ingoduso yakhe esezishaye zonke, sekusele kuphume usuku lomshado.

UNtshangase wathathelwa ingoduso eseyilobole ngo-R40 000 ngo-2015.

Kakukapheli nonyaka uJwara ehlukane noNtshangase njengoba uMbatha esezisola.

OLUNYE UDABA: Abashayeli bama-meter taxi bayaqhubeka nokuhilizisana

UMbatha uthe ubethandana noJwara ngesikhathi elotsholwa nguNtshangase wagcina ngokumkhipha, wayithatha intombi.

“Kuthe sebehlukene – yize bengazi ukuthi ubeselotsholiwe kwaze kwenziwa nomembeso – ngase ngiyomlobola nami ngoDisemba ngonyaka ophelile. Ngiphaphame sengilobolile ukuthi lo muntu engimlobolile akalungile, usebenza imali emadodeni ehlangene nonina,” kusho uMbatha.

Uthe ufuna unina kaJwara ambuyisele ilobolo ngoba esola ukuthi yena nendodakazi yakhe bangamaqola.

UMbatha ithi ukube uyazenzela ngabe uyasihlehlisa isikhathi njengoba elobole ingoduso yomuntu. Lokhu ukusho njengoba sekuphelile obekubahlanganisile ngaphambi kokuba bashade.

Uthi uyasola ukuthi kukhona abekhothiswe khona ngoba ubevuma yonke into abemtshela yona ngisho ebona ukuthi kayilungile. News 24
«Emuva